zarząd

Prezes ZarząduKarol Kaniewski

V-ce PrezesAdrian Tycner

V-ce PrezesKonrad Tadeusz

V-ce Prezes SkarbnikWłodzimierz Gierszal

SekretarzTomasz Tomaszewski

Członek ZarząduRomuald Pawlik

Członek ZarząduWojciech Babiarczyk