zarząd

Prezes ZarząduKonrad Tadeusz

V-ce Prezes SkarbnikTomasz Tomaszewski

V-ce Prezes SekretarzWojciech Babiarczyk

Członek ZarząduAdrian Tycner

Członek ZarząduKarol Kaniewski

Członek ZarząduJakub Majorek

Członek ZarząduAleksander Cierniewski