Nowe zalecenia epidemiologiczne

 Drodzy Kibice,

 otrzymaliśmy nowe rekomendacje sanitarno-epidemiologiczne musimy się z Wami nimi obowiązkowo podzielić , a więc :

w związku z napływającymi informacjami o kolejnych przypadkach wystąpienia COVID-19 u zawodników piłki ręcznej, mając na uwadze ochronę życia i zdrowia uczestników rozgrywek, obsługi meczowej oraz kibiców, a także ograniczenie ryzyka zakażenia i transmisji koronawirusa oraz utrzymanie ciągłości rozgrywek przypominam raz jeszcze najważniejsze informacje i zalecone rekomendacje:

1.1.  Transmisja wirusa:

Ludzie mogą zarazić się COVID-19 od innych, którzy są zakażeni wirusem. Do transmisji zakażenia wirusem u ludzi dochodzi w wyniku bliskiego kontaktu (droga kropelkowa, kontakt bezpośredni) oraz przez kontakt pośredni (skażone przedmioty). Należy unikać dotykania twarzy, ze szczególnym uwzględnieniem oczu, nosa i ust. Zakażenie może się szerzyć przez systemy wentylacyjne i klimatyzację.

1.Objawy: Do najczęstszych objawów wywoływanych przez COVID-19 należą:
1) kaszel
2) osłabienie
3) gorączka

Inne objawy to: 1) bóle stawów 2) przekrwienie błony śluzowej nosa 3) katar 4) ból gardła 5) utrata węchu 6) biegunka

2.Organizator meczu wraz z administratorem hali jest zobowiązany zapewnić odpowiednie, przewidziane przepisami prawa powszechnego, warunki sanitarne dla uczestników zawodów.

3.Organizator meczu zobowiązany jest do śledzenia aktualnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym rozporządzeń i wytycznych dotyczących regionalnych obostrzeń w strefach żółtych i czerwonych.

4.W kontekście powyższego przypomina się, że:

„…na obiektach sportowych, tak aby w zajęciach lub wydarzeniach sportowych zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności”

 

Strefa Czerwona – bez publiczności

Strefa Żółta – 25% widowni

 

Wszyscy uczestnicy zawodów powinni zachować minimalną odległość tj. 1,5m.

OBOWIĄZKOWO!!! nosić maseczki w taki sposób, aby zasłaniały usta i nos,

maseczki nosimy przy wejściu na halę oraz podczas przemieszczania się na niej.

 uczestnicy meczu powinni ograniczać kontakty z innymi osobami do minimum.

 zasady dotyczące dystansu społecznego powinny być również przestrzegane w drużynach.

 Komisarz Rozgrywek ZPRP rekomenduje odbywanie meczów w kategoriach młodzieżowych bez udziału publiczności.

Są to najnowsze zalecenia jakie otrzymaliśmy ze  Związku Piłki Ręcznej w Polsce na dzień 06.10.2020r.

Drodzy Kibice, wiec sami widzicie że jeżeli nie będziemy przestrzegać zaleceń może dojść do sytuacji gdzie mecze odbywały będą się bez udziału publiczności lub co najgorsze dojdzie do zawieszeniem rozgrywek.

 Jako Prezes apeluje o przestrzeganie niniejszych zaleceń a myślę że dalej będziemy się cieszyć oglądaniem naszej drużyny na parkiecie.

Prezes MKS Tęcza Folplast Kościan

Karol Kaniewski

Rozpocznij dyskusję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *